niwatori
1. japonca: (bkz: tavuk)
Alakalı olabilir!

nedir.Net