octavio paz
1. 20. yüzyılın en büyük şair ve deneme yazarlarından biri olarak tanımlanan, 1914 mixac doğumlu yazar.

bir devrimci generalin oğlu olan paz, hukuk ve edebiyat öğrenimi gördü; cumhuriyetçi İspanya'yı gezdi, 1937'de valencia'daki faşizme karşı yazarlar kurultayı'na katıldı. 1943'ten sonra diplomatlık yaptı, 1968'de mexico kentindeki öğrenci kırımı dolayısıyla hindistan'daki elçilik görevini bıraktı. paz'ınno pasaran (geçit yok, 1934) ile raiz del homre (İnsan bilmecesi, 1936) adlı yapıtlarından bu yana tüm şiir yaratımları, kapitalist yabancılaşma yüzünden bozulan insani bütünselliği yeniden kurulması amacını taşır. geniş bir felsefi ve edebi kültürel birikim içinde, devrim sonrası meksika'sındaki kapitalist gelişmeler karşısında sürekli olarak yaşamın anlamı sorusunu sorgular. Önemli yapıtları: acmasız Çağ *, yalnızlık labirenti *, yay ve lir *

kaynak:
http://www.yenisayfa.com
Alakalı olabilir!
- octavia
- octavarium
- octagon
- octal
- octane

nedir.Net