ombudsman
8. yaşlı kurtlara maaş bağlama şeysi...
7. kamu kurumlarının haksız uygulamalarına karşı vatandaşları korumak, onların haklarını aramak için atanan memur
6. aslen ingilizce'den dilimize geçmiştir. türkçesi "kamu denetçisidir".
5. ona meşgale bulamazsak uğraşır durur seninle makama atlar neticede
kelimelerinin birleşimi.
4.
İlk ombudsman,1809'da İsveç'te kuruldu.1950'ye kadar İsveç ve finlandiya'da bulunan sistem, sonraları yaygınlaştı. günümüzde 90'ı aşkın ülkede ulus, bölge, şehir, belediye ve sektör bazında uygulanmaktadır. avrupa birliği bünyesinde de bir ombudsman oluşturulmuştur.ombudsman sistemi; kamu yönetiminde, merkezi idare organları, personeli veya onun adına hareket eden diğer makamların kötü yönetiminin sonucu olarak haksızlığa uğrayanların şikayetlerini inceleyen kurumdur. sistemin yaygın olan şekli parlamento ombudsmanlığıdır.sistemin Özellikleri:İdarenin, kendi iç denetim yolları ve yargı denetimi dışında denetlenmesini içerir.-genellikle parlamento tarafından seçilir.-Özerk bir yapıya sahiptir.-başvuru üzerine veya kendiliğinden harekete geçer.-Şikayet sahipleri ombudsman'a kolayca ulaşabilmelidir.-Çalıştığı konu ile ilgili her tür bilgi ve belgeye ulaşabilmelidir.-İnceleme yapmanın dışında yasal bir yetkisi yoktur.-yapılan araştırma ve sonucu taraflara bildirilir. karar doğrultusunda idareye önerilerde bulunur, sonucu kamuoyuna duyurur. kamuoyuna ve medyaya yapılan açıklama ombudsman'ın etkinliği için önemli bir araçtır
3. bir ara ali şen için de kullanılıyordu.
2. (bkz: süleyman demirel)
1. vatandaş la devlet arasında hakemlik yapan kişi isviçre de uygulanmaktadır.
türkiyede bir ara çankaya çobanının adı geçti allahtan öle birşey olmadı
Alakalı olabilir!
- ombudsgod

nedir.Net