paradigm shift
1. - sorgulanması bile abes kaçan kuralların alaşağı edilmesi durumuna gelir.
- thomas kuhn ve sonrasındaki bilimadamlarının dillerine pelesenk ettiği; endeterminizm, kaos, psikanalizm, ulus devlet ideolojisi gibi kavramlarla yeniden düşünmeye başlayan bilim çevresinin bağıra bağıra anlatmaya çalıştığı ve herkesin kulağını tıkadığı bir bakış açısının eksenlerinden biri.
- insanın da 'paradigm shift' dönemleri vardır. belli bir dönemde ve iç kanırtan sancılarla oluşturulan dünya görüşünün duvara tosladığı anlarda (ergenlik , ortayaş, yenilmiş bir kazık sonrasında, ilüzyon bir aşkın ardında) kişi kendini yeniden aynı bunalım içinde bulur. bir önceki paradigma yüzünden oluşan hayati problemler bu paradigmanın veriyleriyle aşılamayınca kişinin kabuk değiştirme zorunluluğu başlar. olgunlaşma adına atılım dönemleri olarak kabul edilecek bu dönemler toplumun diğer bireyleri tarafından kişinin gösterdiği depresif tavırlar nedeniyle bir yanlışlık sonucu 'x' in kötü günleri' olarak adalandırılır.
- dilimize 'paradigmanın değişimi' ya da 'paradigma kayması' olarak çevrilebilecek felsefi kavram. beklenilenin tersine boğanın matadoru şişlemesi bir paradigm shifttir. 11 eylül olayında batılı insanın zihninde olaylara bakış açısında yarattığı değişim de bir paradigm shifttir.
- paradigma kayması, tarihin belirli bir kesitinde insanların gerçek addettiği ve dünyaya bakışlarını şekillendiren düşüncelerden birinin yıkılıp yerine bir başkasının gelmesidir. bilimin birikimli olmadığını, kesikli, devrimci bir süreç olduğunu söyler. buna göre galileo galilei ve rene descartes, aristoteles' in fikirlerinin üzerine yerleşmemiş onu yıkıp tahtına oturmuşlardır. aristoteles, galileo' nun devrinde olmayan bir paradigmanın temsilcisidir. aynı durum isaac newton ve albert einstein için de geçerlidir. belirli sorunlara çözüm olabilmiş bir paradigma, bilginin ve bilgiyi testetme imkanının genişlemesi ile bir yerlerde tıkanıp da kimi sorunlara çözüm bulamayınca yerine yenisi kaydırılır.

(bkz: konvensiyonalizm)
2. eğlenceli bir liquid tension experiment şarkısı
3. need for speed 3 ya da 4 de yer alan dinlemesi oldukça zevkli bir şarkı. fakat orda paradigm shifter ismiyle geçiyor.
4. (#347748) benzeri bir alaşağı etme denemesi için (bkz: paradigmanın iflası)
Alakalı olabilir!
- paradigma
- paradise city
- paradis
- paradise hotel
- paradiso

nedir.Net