pascal
1. niklaus wirth tarafindan 1968 de yaratilmis programlama dilidir.
2. üçgeni meşgurdur, dik üçgen için akare artı bekare eşittir cekaredir. her türk genci bilmelidir.
3. bir basınç birimi.... bunun üst seviyeleride vardır (bkz: hektopascal) gibi.....
4. (bkz: paskalya yumurtası)
5. (bkz: pascal ucgeni)
6. 4 gruba ayrılır
(bkz: pascal ucgeni)
(bkz: pascal birimi)
(bkz: pascal nouma)
(bkz: pascal programlama dili)
7. c 'den önce ve c 'den sonra diye ayrılır bu naçizhane yapısal programlama dilinin kaderi..
8. matematikçi, fizikçi, teolog ve mektup yazarı olan blaise, yine bir matematikçi olan etienne pascal'ın üçüncü çocuğu ve tek oğludur. annesi o üç yaşındayken ölür. 1632'de pascal ailesi, etienne ve dört çocuğu, clermont'tan paris'e taşınırlar. blaise'in babasının eğitime bakış açısı alışılmışın dışında olduğundan çocuğunu kendi yetiştirir. on beş yaşına kadar matematik eğitimi almasına karşıdır ve evdeki tüm matematik kaynakları kaldırılmıştır. bu durumun merakını kamçıladığı blaise, on iki yaşında kendi kendine geometri çalışmaya başlar. bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açı olduğunu bulur. daha sonra babası durumu farkeder ve yumuşayıp kendisine euclid'in bir kopyasını verir.

on dört yaşında babasına mersenne'in toplantılarında eşlik etmeye başlar. on beş yaşında desarques'in çalışmalarına hayran olan pascal, 1639 haziran'ında bu toplantılara bir kağıtla katılmıştır. bu kağıtta birtakım izdüşümsel geometri teoremleri ve pascal'ın mistik altıgeni bulunmaktadır. 1639 aralık'ında etienne pascal yukarı normandy'e vergi memuru olarak atanır ve pascal ailesi rouen'e taşınır. roune'e taşındıktan bir süre sonra 1640 Şubat'ında pascal ilk çalışması ' konik kesitleri Üzerine deneme' 'yi yayınlar.

İlk dijital hesaplama aygıtını 1642 ve 1645 yılları arasındaki üç yıllık çalışması sonrası icat eden pascal bunu vergi toplayan babasına yardım etmek amacıyla yapmıştır. pascaline adı verilen bu aygıt 1940'ların hesap makinelerine benzemekteydi.

1646 pascal için çok önemli bir yıldır. bu yılda babası bacağını incitir ve çalışamayacak hale gelir. pascal roune dışına amcalarının yanına gider. amcaları oldukça dindardır. bu ona da tesir eder ve tam bir dindar olur. o sıralarda atmosfer basıncı üzerine araştırmalara başlar. 1647'de boşluğu ispat eder. bunun üzerine descartes 23 eylül'de ziyaret eder. İki gün süren bu ziyaret sırasında pascal, descartes'ı boşluğun varlığına inandırmaya çalışır ama başaramaz. bu ziyaret sonrasında huygens'e yazdığı mektubunda descartes şöyle demektedir: "...kafasında bir sürü boşluk var...". 1648 ağustos'unda atmosfer basıncının yüksekliğe göre değiştiğini ve asmosferin dışında boşluk bulunduğunu tespit eder. 1647 ekim'inde ise 'boşluklara dair yeni deneyler' isimli çalışmasını yayınlar. bu yayınıyla descartes gibi boşluğa inanmayan bilim adamlarını ikna etmeye çalışır. etienne pascal 1651 eylül'ünde ölür ve blaise kızkardeşine genel anlamda hıristiyanlığın ölüme bakış açısı ve özelde de babalarının ölümüyle ilgili oldukça kapsamlı bir mektup yazar. bu mektuptaki fikirleri daha sonra yayınlayacağı 'pensées' isimli felsefi eserinin temellerini teşkil etmektedir. sağlık problemlerine rağmen ekim 1654'e kadar bilimsel çalışmalarına devam eden pascal'ın başına bu sıralarda gelen bir olay belki sağlığına çok zarar vermez fakat onu psikolojik olarak çok etkiler. seine nehrini geçerlerken eşyalarını taşıyan atlar ürker ve ölüm tehlikesi geçirir. bu olaydan sonra kendini iyice dine adar.

birçok dini eser yayınlar. bunlardan birinde yazdığı şu söz ilginçtir: "tantı yoksa, o'na inanan birşey kaybetmeyecektir; fakat tanrı varsa, o'na inanmayan herşeyini kaybedecektir."

bu arada çalışmalarına devam etmekte olan pascal 1658'de uyku tutmadığı vakitlerde tekrar matematik problemleri üzerine düşünmeye başlar. bu arada birçok soruyu o dönemin ünlü matematikçileriyle tartışır. problemlerinin çözümlerini carcavi'ye yazdığı mektuplarından derlenen 'mektuplar' isimli eserinde verir.

daha sonra tekrar dine yönelir ve paris'te kiliseden kiliseye dolaşır. geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında paris'te yaşamını yitirir.
9. (bkz: blaise pascal)
10. kuralları insanı insanlıktan çıkaracak kadar katı ve saçma olan programlama dili.. yazarına bolca küfür ettirir öğrenme aşamasında..
11. çocuğu için (bkz: delphi)
12. pascal yapisal bir dildir, c'ye benzerlik gösterir. ögrenilmesinin zor olmayisi ve bilgisayar egitimi veren okullarda okutulan bir ders olmasi sebebiyle kullanim alani genelde üniversiteler ve bilimsel hesaplamalar yapan kurumlardir.
13. sevişmemenin getirdiği hazzın frengi olma ihtimaline oranla eksponansiyel bir azalma gösterdiğini hesaplayarak sevişmemek lazım demiştir.
Alakalı olabilir!
- paschendale
- pascal nouma
- pascal cygan
- pascal ucgeni
- pascal obispo

nedir.Net