punni rudis
1. latince bir kelimedir ve sedef çıkartılan midye anlamına gelir... ekonomik anlamda büyük önem taşır... boyları 20 metreyi bulan türleri bulunur...
Alakalı olabilir!

nedir.Net