repo
6. ing. (repurchase agreement)
5. (bkz: faiz)
4. misal kurumlar vergisi ödeme günü yaklaşmakta ve kurumlar ellerindeki değerli varlıkları satarak nakit alıyorlar piyasadan ve para talebi geçici olarak artıyor.

mb piyasadan değerli kağıtları alıp para arzını arttırıyor. sonra vergi haftası dolayısıyla oluşan geçici ekstra para talebi (likidite sıkıntısı) azalınca hoppadanak o kağıtları aynen geri satıyor.

repo mb'nın değerli kağıt alımı, ters repo satımıdır bir süreliğine.
3. mb, piyasadan geri 1-15 günlük bir süre zarfı içinde geri satmak koşulu ile gayrımenkul alır. anlaşmanın olgunlaşma tarihinde (vadesi dolduğunda) reponun reservler üstündeki etkisi nötrleneceği için mbları tarafından tercih edilen geçici bir defansif açık piyasa alımıdır.


ters repo da aynen açık piyasa satımıdır.
2. repurchasing agreement ın kısa adı. bir menkul kıymeti müşteriye satmak, parayı almak, vade sonunda aynı menkul kıymeti geri alıp faizli parayı vermek üzerine kurulu anlaşmadır. esasen bir sermaye piyasası aracı olup spk nın tebliğleri ile düzenlenmiştir.
1. sinemacılar, dizi çekenler .. vs için tatil gününün adıdır..
Alakalı olabilir!
- repos
- report
- reponse
- repo man
- repondre

nedir.Net