resmi gazete
1. türkiye'de devletin çıkardığı yasa, tüzük ve yönetmeliklerle önemli resmi kararların ve duyuruların yer aldığı günlük yayın organıdır. 7 ekim 1920'de ceride-i resmiye adıyla kuruldu. 1927 yılında da bu günkü adını almış.

2. bkz. http://rega.basbakanlik.gov.tr/
3. türkiyede ilk resmi gazete takvim i vekayi idi..
4. türkçe testlerinde "hangisinde yazım yanlışı vardır" lı soruların şıklarına girip, geleni geçeni şaşırtmış gazete adı.
(bkz: istisnalar kaideyi bozmaz)
5. tuvalette okunmaması gereken gazete.*
6. resmi hizmete mahsus olmasına rağmen resim barındırmayan gazete.

(bkz: resmi hizmete mahsustur)
7. önümüzdeki hafta itibariyle renklenecek gazetedir *
8. pek az bilinmesine rağmen, başbakanlık teşkilatınca organize edilen bir yapılanmadır.
9. key ödemeleri listesi yüzünden son sayısı 158.188 sayfadır. bu yüzden sadece 3 adet basılmıştır.
Alakalı olabilir!
- resmi gecit
- resmiyet
- resmetmek
- resmi ziyaret
- resmiye

nedir.Net