secim
1. matematiksel olarak düşünürsek, bir küme içindeki birden fazla eleman içinden birini tercih etmek.
2. felsefi olarak düşünürsek özgür irade kavramıyla çok yakından ilişkili söz.
3. bir "sec"in sahibine göre olan durumu *
4. işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı. işlemeyen demokrasilerde ise bir perdelik tatsız oyun hakikaten.
5. demokrasi ama kimin için demokrasi sozunu hatilatan kelime
6. seçmenlerin, adaylardan ya da partilerden hangisini yeğlediğini belirtme eylemine seçim adı verilir. seçim, demokratik yönetimlere özgüdür. günümüzde, çoğunluk ve nispî temsil sistemi olmak üzere 2 tür seçim sistemi vardır. Çoğunluk sistemi; bir seçim çevresinde en çok oyu alan partinin seçimi kazanmasından oluşur.tek turlu çoğunluk sisteminde tek bir turda en çok oyu alan parti tüm sandalyeleri kazanır. bu sistemde eğer tek bir aday seçiliyorsa tek adlı, birden fazla aday seçiliyorsa çok adlı ismini alır. tek adlı sisteme dar bölge sistemi de denir. İki turlu çoğunluk sisteminde seçimi kazanabilmek için ilk turda salt çoğunluğu elde etmek gerekir. salt çoğunluk yarıdan bir fazla oy alabilmek demektir. Örneğin, salt çoğunluğun arandığı ve 100 000 seçmenin oy kullandığı bir bölgede, seçimi kazanabilmek için 50 001 oy almak gereklidir. eğer ilk turda salt çoğunluğu hiç kimse elde edememişse, ikinci tur oylamaya gidilir. nispî temsil sistemi, partilerin aldıkları oyların ülke genelinde toplanıp milletvekili sayısının aldıkları oy oranında partilere dağıtılmasıdır. nispî temsil sisteminde hiçbir oy boşa gitmez ve değişik görüşlerin parlâmentoda temsil edilmesi sağlanır. Ülkemizde de bir dönem uygulanan ancak daha sonra kaldırılan nispî temsil sistemi, çok fazla sayıda partinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizin şu andaki seçim sistemi % 10 barajına dayalı, tek turlu çoğunluk sistemidir.
7. demokrasilerde halkin gazini almak icin yapilir.
8. "onlar için seçim,halk için geçim" sloganının üretilmesine sebebiyet veren olay.
9. türkiye'deki seçim sistemleri:

1961 - barajlı d' hondt (bölge barajlı)
1965 - milli bakiye (ulusal artık)
1969 - barajsız d' hondt
1973 - barajsız d' hondt
1977 - barajsız d' hondt
1983 - çifte barajlı d' hondt (hem ülke, hem bölge)
1987 - çifte barajlı d' hondt - kontenjan
1991 - çifte barajlı d' hondt - kontenjan
1995 - ülke barajlı d' hondt
1999 - ülke barajlı d' hondt
2002 - ülke barajlı d' hondt

(bkz: d hondt)
10. beraberinde fedakarlık denen şeyi de getirir, kötüdür.
11. her zaman yapılamamış alternatifleri bulunan tercihtir. dolayısıyla, her 'seçim', "acaba onu değil şunu seçseydim ne olurdu?" sorusunu beraberinde getirir.
12. bir vazgeçiştir
Alakalı olabilir!
- seci
- secil
- secilmis
- secilmek
- seciye

nedir.Net