seyahatname
1. evliya çelebi'nin gezip gördüðü yerler hakkýnda yazdýðý günlük modeli kitabýn adi.

2. ayrica mercan dede albumu:

1. gülname
2. semaname,
3. hayalname
4. þahname
5. neyname
6. velaname
7. aþkname
8. falname
9. sýrname

3. bu eserin bir ozelligi de, evliya celebi'nin olaylari mizah derecesinde abartmasidir. ornegin bir memleketin, kisin ne kadar soguk oldugunu vurgulamak icin, damdan dama atlayan kedinin muallakta donup kaskati kesildigini gordugunu soyler.
(bkz: damdandamasicrarkenmuallaktadonupkalankedi)
4. evliya çelebinin gezdiði gördüðü yerleri ve o yörenin meþhur þeylerini anlattýðý kitabýnýn adý.biraz mübalaða ederek anlattýðý söylenir mesela erzurumda bir kedi damdan dama atlarken havada donar diyerek bu yörenin kýþýnýn nasýl geçtiðini anlatmýþtýr.
5. mercan dedenin 2001 yýlýnda doublemoon records tarafýndan çýkartmýþ olduðu üçüncü albümdür.
Alakal� olabilir!
- seyahat etmek
- seyahat
- seyahat gemileri
- seyahat acentesi
- seyahat eden satici

nedir.Net