shallow be my grave
1. cradle of filth'in hallowed be thy name adli super iron maiden coveri icin soylenmis bir isim.
2. 'mezarım sığ ola' anlamındadır. iron maiden versiyonundan sıkılan için birebirdir...
3. (bkz: shallow grave)
4. swallow my grave olarak okuduğum başlık.
Alakalı olabilir!
- shallow grave
- shallow be thy game
- shall we dance
- shallow hal
- shallow

nedir.Net