shore excursions
1. seyahat gemilerindeki yolcular için uğranılacak limanlardan çeşitli atraksiyonlara düzenlenen kısa geziler.
Alakalı olabilir!
- shore serenity
- short term memory loss
- shorunmu
- shorumnu
- shortcut

nedir.Net