sifat
1. (bkz: önad)
adların önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere denir.
2. bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb.bakımından niteleyen, belirten kelime...
3. surat ifadesi.
4. tohumlama anlamına da gelen kelime..
5. sıfatlar, varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. görevleri bakımından ikiye ayrılır:

a. niteleme sıfatları:
varlıkları niteleyen (durumlarını, biçimlerini, renklerini, nasıl olduklarını) sıfatlardır.

nevin'in solgun yanaklarından akan yaşlar maşrapadaki bulanık suya karışıyor; ince dudaklarının kenarlarına sızarak boğuk hıçkırıklarla titreyen boynuna, göğsüne damlıyordu.
reşat nuri güntekin

b. belirtme sıfatları:
varlıkların özelliklerini türlü yönlerden belirten sözcüklerdir.
Şu evde yaşayan beş kadından üç tanesi evlenmemiş.

bu sıfatlar, işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatları, unvan sıfatları olarak beş öbeğe ayrılır.

(bkz: sıfat)
6. sıfatlar (ön adlar), varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Örneğin; güzel resim, sulu portakal, beşinci sınıf, bin lira, şu ev...

bu sözler birer tümlemedir. tümlemelerdeki ikinci sözcükler addır. birinci sözcükler, ikinci sözcüklerin (adların) niteliklerini, sıralarını, sayılarını ve yerlerini belirtmektedir. birinci sözcükler sıfattır. sıfatlar tümce içinde diziliş olarak adlardan önce yer alır.
(bkz: sıfat türleri)
7. (bkz: sifatina tukurmek)
8. hüzünde kirildim
masum suda kirilan hinzir isik gibi.
geçtim içinden hastalarimla salgin acinin.

bahara dogru cehennemi gördüm
emrivaki, duru, hasbelkader yariuykulu
zebanilerin kemikli ayakparmaklarinda.

ölüme sorarsaniz: yalan! ben yalnizca/kendimi uydurdum

(bkz: küçük iskender)
9. 1. niteleme sıfatları
2. belirtme sıfatları
a. işaret sıfatları
b. belgisiz sıfatlar
c. soru sıfatları
d. sayı sıfatları
i. asıl sayı sıfatları
ii. sıra sayı sıfatları
iii. üleştirme sayı sıfatı
iv. kesir sayı sıfatları
10. (bkz: rifat)
11. sıf at.. önce sıf sonra at demektir kısaca.. *
Alakalı olabilir!
- sifa
- sifas
- sifatsiz
- sifahi
- sifaen

nedir.Net