sigmund freud »
1. psikolojinin babasıdır. viyana'daki evi müze haline getirilmiştir. içerisinde günlüğünden, koltuğundan, masasından tutun da resimlerine, tezlerine, ilaçlarına kadar her şey vardır.
1856 doğumludur. viyana'da yaşadığı için bir çok kişi avusturyalı zanneder ancak çekoslovakyalıdır. viyana'ya halasının yanına taşınmıştır ve hep o evde yaşamıştır. müzeye çevrilen evinde bir de ruh sağlığını bozarcasına tasarlanmış oda vardır. odada garip koltukların üzerine hoparlörler monte edilmiştir ve bu koltuklara uzanarak burada konuşan insanları dinleyebilmekteyiz. kişiler freud'un zamanında incelediği insanlardan başkaları da değil. freud'un tek tek dosyalarla işlediği insanlar ortaya çıkartılmış ve seslendirilmiş. böylece freud ve hastaları öldükten sonra freud'la aralarında geçen bütün konuşmalar ortaya çıkmaktadır. tavsiyem giderseniz odaya kapıdan bir bakın ancak almanca biliyorsanız sakın oturup dinlemeye kalkışmayın! delirtiyor...
ilgilenenler için ;
adresi: wien ix., berggasse 19
telefon: +43-1-319 15 19
yardımcı bilgi: 9.bezirk'i bulun. metrodan çıkın sonrasında berggasse ya da sigmund freud'un evini sorun, herkes gösterir zaten...
2. psikanalizci yaklaşım
3. lisede felsefe hocamın ısrarla savunduğu ama bir kısım arkadaşın sapık olarak nitelendirdiği psikanalizci.

(bkz: bir sapık olarak freud)
4. herhangi bi nesnenin, ustundeki kabi. el ile, ileri geri ittirmek suretiylan gerceklestirilen hareketi, cinsel duygularin disa vurumu diye tanimlayan dusunur , psikolog.

5. osman peker'den konuyla ilgili bir söz:
şeytan yaşlıdır, onu anlamak için yaşlanmak gerekir...
6. nasıl atlamışız bu saate kadar.

hızlı tarafından önüne gelen herkesin sapık diye damgalamaya pek bayıldığı, çok şey söylemiş az anlaşılmış** amca*. yani evet tabii tartışılacaktır herkesin fikirleri, freud amcanınkiler de tartışılsındır, olmazsa olmaz, ayıp olur. ancak tartışmaya başlamadan önce adamcağızın ne dediğini anlamaya çalışmakta fayda yok mudur? insan nedir, ruhu neyle beslenir konusunda epey kafa yormuştur, evet tamam zaman zaman biracık da fazla açılmıştır spekülasyonlarında kendisi.

bir teorisinin kırpılıp yıldız yapılmış hali için (bkz: id ego superego).
7. zamanında insan beyninin çalışma tarzını kendince id-ego-süperego şeklinde modelleyen, psikanalizin babası. bu arada bu adamın görüşleri doğrudur,yanlıştır şeklindeki yorumlar yanlıştır. bu adamın görüşleri modeldir.
8. gercekte bir escinseldir.genclik donemlerinde yasadigi karambol ve ikilemlerle hayatı devam etmistir.kendini bu konular uzerine yogunlastirarak sonucda bir sapik halini almis ve kendinden soz ettirmeyi basarmistir.
9. ally mcbeal deki renee ye göre sapık olan şahsiyet
10. civilization and its discontents
11. tıp fakültesini bitirdikten sonra kendini psikolojiye ve bilimum gereksiz şeye adayarak ömrünü tüketen,kanser sonucu yaşamını yitiren bir zatı muhterem
12. hayatının son demlerinde kendisine sorulan "siz bu kadar araştırma yaptınız psikanaliz hakkında peki söyleyin bize kadınlar ne ister?"* sorusuna "bilmiyorum" cevabını vermiş kişi.* *
13. silin zamaninda avusturya'da banknotlarin üzerinde resmi bulunan adam.
14. 1856-1939 yılları arasın­da yaşamış ve ünlü psikanaliz öğretisini ge­liştirmiş olan tanınmış avusturyalı hekim ve psikolog. temel eserleri: zur psychopat­hologie des alltagslebens [gündelik yaşa­mın psikopatolojisi], die traumdeutung [rüyalar ve yorumları], uber psychoanaly­se [psikanaliz Üzerine beş ders], totem und tabu [totem ve tabu], zur einführung des narzissmus [narsisizmin İncelenmesine giriş], unbehagen in der kültür [uygarlı­ğın huzursuzluğu], jenseits des lustprin­zips [haz İlkesinin Ötesinde], der man moses und die monotheistische religion [musa ve tektanrıcılık].

Öncelikle hipnoz üzerinde çalışmış olan freud, daha sonra hastayı uygun yollarla te­davi etmenin yollarını aramış ve böylelikle de, serbest çağrışım yöntemiyle hastanın aklından geçen her şeyi eksiksizce anlatması ilkesine dayanan psikanalizi geliştirmiştir. başka bir deyişle, psikoloji teorileri daha önce kafasında bulunan düşüncelerden ziya­de, nörolojist ve pskiyatr olarak yaşadığı deneyimlere dayanan freud’un çığır açıcı katkısı, insan zihnindeki bilinçaltının yapı­sını, süreçlerini ve mekanizmasını keşfet­mesinden meydana gelir. nitekim, bilinçal­tının gözler önüne serilmesine dayanan bir teknik ve genel bir psikoloji teorisi olarak gelişen psikanaliz, bilincimizden uzaklaş­mış olan, bilinç yüzeyinde olmayan içerik­lerin birtakım yollarla, örneğin rüyalarla, günlük yaşantıdaki önemsiz eylemlere orta­ya çıkabileceği varsayımına dayanmaktadır.

freud, klinik çalışmalarında nevrozluların baskı ve çatışmalarını incelerken, bu çatış­maların nevrotiklere özgü olmadığını, bun­ların aynı zamanda normal, sağlıklı ve iyi uyumlu kişilerin de bir karakteristiği oldu­ğunu ve nevrozların sözcüğün geleneksel anlamıyla patolojik değil, fakat psikolojik stres ve gerginliklerin etkisiz ve çarpıtılmış alternatif yolları olduğunu keşfetmiştir. o, dil kaymalarının, bildik isim ve olayları unutmanın, günlük yaşamda normal insan­ların başkaca alışılmadık davranışlarının bir hata eseri olmadığını gözler önüne sermiş­tir. bütün bunlar, freud’a göre, bireyin on­ları gizleme ve bastırma çabalarına karşın yüzeye çıkan düşüncelerin emareleridir.

bilinçaltının ve bu arada cinsel dürtülerin etkisini saptayan freud, inandığı psikolojik nedensellik ilkesi uyarınca, yetişkinlerdeki nevrotik çatışmaların kaynağını çocukluk deneyimlerinde aramıştır. o bu çalışmaların ışığında, nevrotiklerle çocukların ve bu arada ilkel insanların zihinsel süreçlerinde birtakım benzerlikler saptamış ve buradan hareketle kimi genellemelere ve modern uy­garlıkla ilgili birtakım sonuçlara ulaşmıştır.

freud modern uygarlığı insanın içgüdüsel hayatındaki iki temel tipi temele alarak ana­liz eder. İnsan varlığı, ona göre, bir yandan sevmek ve işbirliği yapmak, yardımlaşmak diğer yandan da saldırmak ve yıkmak itkisi­ne sahiptir. o bunlardan birincisine eros adını verirken, bunun dışavurumunun sevgi yoluyla olduğunu söyler. erotik dürtünün amacı bir şeyi bir şeye bağlamak, daha büyük bütünlere ulaşmaktır. oysa ikinci dürtü, yani ölüm içgüdüsü saldırmak, çöz­mek, yıkmak ister ve ölüm arzusuyla doludur. freud, işte bu bağlamda, uygarlığın kendi varlığını bir kimsenin ailesi için besle­diği sevgiyi başkaları, toplum ve son çözüm­lemede de devlet için duyduğu daha geniş dostluk ve sadakate yöneltmesine borçlu ol­duğunu gösterir. demek ki, uygarlığın geli­şimi ve ilerlemesi, insanın içindeki yardım­laşma ve saldırgan dürtülerin sürekli çatışmasının bir sonucudur. İnsanın tatmin­sizlik ve çatışmalarının ise, kendine ve baş­kalarına yönelik saldırgan tavırlara dönüştü­ğünü unutmamak gerekir.

freud’a göre, buradan çıkan sonuç açık­tır: uygarlık özü itibariyle insanın içgüdüle­rini uysallaştırma ve evcilleştirme süreci olup, bu sürecin gelecekteki evresinin nasıl olacağı bilinmemektedir. Çağının akılcılığı­nın ve iyimserliğinin son derece zayıf temel­lere dayandığını gösteren freud’a göre ras­yonalizm, insanın bilinçaltında pusuya yatmış bir irrasyonalizmin mahiyeti yeterin­ce bilinmeyen kudreti tarafından tehdit edil­mektedir. nitekim, o bir yandan uygar top­lum insanın insana olan düşmanlığından doğan çözülme tarafından sürekli olarak teh­dit edilmektedir derken, bir yandan da kişi­sel ve toplu saldırganlığın, özel mülkiyetin kaldırılmasıyla birlikte, yok olup gideceği şeklindeki komünist teze şiddetle karşı çık­mıştır. o, daha 1930 yılında, sovyetler birli­ği’nde özel mülkiyetin ilgasıyla birlikte bir sevgi ve yardımlaşma çağının açılmayacağını; tam tersine, burjuva sınıfının ortadan kal­dırılmasının ardından zulmün sona ermeye­ceğini, rusların saldırgan eğilimlerini dış dünyaya yönelteceklerini söylemiştir. yine, freud’a göre, insan varlıkları doğa güçlerine öylesine boyun eğdirmişlerdir ki, bütün insan ırkının yok oluşu başlı başına bir ihti­mal haline gelmiştir.

http://genclik.chp.org.tr/sozluk/basucu/soz-f.htm#f23
15. cocugun annesine olan sevgisini cinselikle aciklayan sapik sahsiyet
16. 30 yıl insan ruhunu araştırıp kadınların ne istediğini anlayamayan şahıs.
17. boga burcu erkegi **
18. burun deligini bile seksi ilan etmis bir dusunur.
19. ilginç fikirleri ile tanınan filozof
20. her ne kadar herkes elestirse de savaslar ve sehvetten baska realite yoktur dunyamizda,freud da bunun cinsellik tarafına deginmistir.karl marx ve friedrich nietzsche'yle beraber gercegin uc efendisinden biridir..
21. (bkz: rüyada kırmızı araba görmek)
22. (bkz: herkesi kendi gibi dusunmek)
23. çalışmaları ile ufuk açmışsa da viyana'da ilk ciddi olarak başladığı kliniğin başhekimini korumak(ilk hastalarından biri bu başhekimin zorla ensest ilişkiye zorladığı kızıdır) çabasıyla oedipus kompleksini uydurmuş olan kişi
24. sevgilisine çok güzelll mektuplar yazan psikolog
25. nietzsche ağladığında isimli kitabı okuduğumda yahudi asıllı olduğunu öğrendiğim psikanalizin babası denilecek kişidir. kendisinin abisinin oğlu olduğuda söylenir. * *
»
Alakalı olabilir!
- sigmoid
- sigma olumuc
- sigma
- sigmoid function
- sigmak

nedir.Net