simile
2. (bkz: asimile)
1. benzetme sanatı. İstiare'den farklı olarak benzetme edatı kullanılır. hayvan gibi adam, domuz gibi yiyen çocuk en güzel benzetmelere örnektir.
Alakalı olabilir!
- similya
- simit
- simin
- simit evi
- simin mater

nedir.Net