sisirme kurami
1. Şişirme kuramı, büyük patlama'dan kısa bir süre sonra, evren'in aşırı derecede hızlı (üstel) bir genleşme devresi geçirdiğini ileri sürmektedir.

büyük patlama kuramı'nın soruları

büyük patlama kuramı, kozmik mikrodalga fon spektrumunu (tayfını) ve hafif elementlerin kökenini başarılı olarak açıklarken, birkaç önemli soruyu da açık bırakmaktadır:

niçin evren, en büyük uzunluk ölçeklerinde bu kadar yeknesaktır?

niçin evren'in fiziksel ölçeği, kütle çekimin temel ölçeği, bir atomik çekirdeğin boyutunun bir trilyonda bir milyarı olan, planck uzunluğundan bu kadar çok büyüktür?

niçin evren'de bu kadar çok foton vardır?

maddenin yoğunluğundaki başlangıç dalgalanmasını, hangi fiziksel işlem ortaya çıkarmaktadır?

Şişirme kuramı

alan guth, andrei linde, paul steinhardt ve andy albrecht tarafından geliştirilmiş olan Şişirme kuramı, bu sorulara ve kozmolojideki birkaç açık soruya da cevaplar sunmaktadır. bu, büyük patlama'dan kısa bir süre sonra evren'in aşırı derecede hızlı (üstel) bir genleşme devresini ileri sürmektedir.

bu süre esnasında, evren'in enerji yoğunluğuna, sonradan maddeyi üretmek için bozulan bir kozmolojik sabit terimi ve bugün evren'i dolduran radyasyon hakim olmuştur. Şişirme kuramı, modern fizikteki simetri kırılması ve faz geçişleri gibi önemli fikirleri kozmolojiye bağlamaktadır.

Şişirme kuramı kehanetleri

en basit şekliyle, Şişirme kuramı, birkaç önemli kehanette bulunmuştur:

evren'in yoğunluğunun kritik yoğunluğa yakın olduğu ve bu yüzden evren'in geometrisinin düz olduğu.

İlk evren'de başlangıçtan beri varolan yoğunluktaki dalgalanmaların tüm fiziksel ölçekler üzerinde aynı genliğe sahip olduğu.

ortalama olarak, kozmik mikrodalga fon sıcaklığı dalgalanmalarında eşit sayıda sıcak ve soğuk noktası olması gerektiği.

map, bu tahminleri test edebilecektir.

kaynak: http://www.bilim.biz/
2. *ismi fazlasyıla kicindan uydurmak terimini andıran kuram...
- ulan ammada şişirdik kuramı. adı ne olsun bunun?
- şişirme kuramı olsun anasını satim.
(bkz: kicinizdan element uydurmayin)
3. öğretmenin yaptığı sınavlarda düşük not alan öğrencilerine yüksek sözlü notu vermek sureti ile sınıfın belli * bir başarı ortalamasını tutturmaya çalışması kuramıdır.
Alakalı olabilir!
- sisirmek
- sisir beni
- sisirmeyin sunu
- sisi
- sisifos soyleni

nedir.Net