slide rule
1. 1970 lerde elektronik hesap makinelerinin yaygınlaşmasına kadar hesap yapmakta kullanılan bir numaralı alet. 3 parçadan oluşur.. bir imleci bir ana gövdesi ve bir de bu gövdenin icinde kayan bir parçası vardır.. logaritmik skalalarla numaralandırılmış bu cetvel kullanılarak çok kısa sürelerde çarpım, bölüm, üslü sayı ve trigonometrik fonksiyon hesaplamaları yapılabilir. akademik ortamlarda geleneksel hale geldiğinden bazı hocalar nostalji için bile olsa bu aleti arada bir kullanmaktadırlar.

çarpımdaki temel mantık şudur: herhangi a ve b sayılarını direkt olarak çarpmak yerine bu sayıların logaritmaları toplanır. bu toplam çarpım sonucunun logaritmasına eşittir : log a + log b = log(a.b)
bu kural çerçevesinde cetvel üzerindeki kayan parça kullanılarak logaritmalar toplanır ve çarpımın değeri bulunur.
2. sayılar arasında birçok işlemin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel. *
Alakalı olabilir!
- slide
- slide a lama
- slide guitar
- slide show
- slide it in

nedir.Net