sosyal bilimler
1. toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır. tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilimler bu gruba dahildir.

ayrıca (bkz: sosyal bilim) ve (bkz: sosyal bilgiler)
ve yine (bkz: sanat ve sosyal bilimler fakültesi)
2. (bkz: sosyal reperküsyon)
Alakalı olabilir!
- sosyal bilgiler
- sosyal bilim
- sosyal bilimlerde ampirisizm
- sosyallik
- sosyalizm

nedir.Net