sosyal hayat
1. insanın toplum içindeki yaşama biçimi.
2. (bkz: insan sosyal bir varlıktır)

Alakalı olabilir!
- sosyal paydas
- sosyal adalet
- sosyal yapi
- sosyal olay
- sosyal statu

nedir.Net