sosyal psikoloji
1. sosyal çevremizde nasıl düşünüp, hissedip, nasıl hareket ettiğimizi ve sosyal çevremizin bizi nasıl etkilediğini inceleyen psikoloji alanı
2. dilbilimin en cok kullandigi bilim dallarindan biridir.
3. bilkent universitesi iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler bölümlerinde zorunlu okutulan ders
çevrenin bireyler üzerine etkisi incelenir
4. insanın her davranışına bir isim bulmus olan bilim dalıdır. okutulması faydalı olmasına rağmen, yoruma değil ezbere dayalı olduğu icin kasıcıdır.
5. sosyal inşaacı model ve söylemsel psikoloji arasında gidip gelen psikoloji disiplini.
6. bilkent üniversitesi siyaset bilimi bölümünde zorunlu okutulan ders.
7. Çogu insanın bu alanda bir şeyler öğrendikten sonra 'ben bunları zaten biliyorum' dedikleri, kendilerini öyle sandıkları ama cok yanıldıkları psikoloji dalıdır.
8. sosyal etkiyi inceleyen, ampirik yani kurama dayanmayan bilim dalıdır.

felsefeden farkı:
birçok filozofun incelediği sorularla ilgilense de sorulara bilimsel cevaplar getirilir, hipotezlerle ve deneylerle sonuca varılır.

kişilik psikolojisinden farkı:
kişilik psikolojisi karakteristik özelliklerin getirdiği bireysel farklılıkları incelerken, sosyal psikoloji insan üzerindeki sosyal etkinin rolü üzerine odaklanır.

sosyolojiden farkı:
sosyoloji topluma genel bakarken, sosyal psikoloji bireysel bakar.

diğer sosyal bilimlerden farkı:
ekonomi, siyaset bilimi gibi bilimlerden farkı yaptığı analizin derecesindedir. bu bilimler genel ve global olan sosyal, tarihi, politik ve ekonomik olayların toplumdaki etkisini incelerken, sosyal psikoloji bu olayların birey üzerindeki etkisini inceler.
Alakalı olabilir!
- sosyal ekoloji
- sosyoloji
- sosyal antropoloji
- sosyobiyoloji
- sosyolojizm

nedir.Net