tahvil
1. tür değiştirme.
2. sadece anonim şirketlerinin değil, devletin de aynı amaçla çıkardığı borç senetleri. hatta türkiye'de anonim şirketin çıkarığı tahvile pek rastlanmaz.
3. İhraç vadesi 1 yıldan uzun olan menkul kıymetler, (bkz: devlet tahvili)
Alakalı olabilir!

nedir.Net