tarih felsefesi
1. geçmişte olup biten toplumsal olayların ve olguıların nedenlerini araştıran bilim dalıdır. tarih felsefesi, tarihsel oluşum içinde üç büyük dünya görüşüne göre sıralanır. bunlar;metafizik tarih :" tarihi ve tarihsel olayları tanrılarla öteki
metafizik güçler yaratır. olaylar onların iradeleriyle başlar, gelişir ve sonuçlanır. "İdealist tarih :" tarihsel olayların oluşması, gelişmesi ve sonuçlanmasında en önemli rolü kahramanlarla hainler oynarlar. tarihi yaratanlar
onlardır. "materyalist tarih :" tarihsel olayları yaratanlar ve sonuçlandıranlar örgütlü insan topluluklarıdır. tarih, toplumsal sınıflar arası mücadelelerden ibarettir.

Alakalı olabilir!
- tarih dersleri
- tarih dersi
- tarih devirleri
- tarik suresi
- tarih seridi

nedir.Net