tarimsal nufus yogunlugu
1. bir ülkede tarımla uğraşan toplam nüfus miktarının, ülkedeki ekili-dikili alanların toplam yüzölçümüne oranıdır. formulü :

tarımsal nufus yogunluğu : tarımla geçinen nüfus / ülkedeki tarım toprakları

buna göre sayıları yerlerine koyarsak ;
türkiye'nin tarımsal nüfus yoğunluğu = 23.753.359 kişi / 240.000 km2 = 98 kişi
olarak çıkar.

aritmetik yoğunluk gerçeği yansıtmadığı için tarımsal nüfus yoğunluğu devreye girer. bu daha gerçekçidir. Çünkü ekili dikili alanlar sadece hesaba katılır. ormanlar, tarıma elverişsiz sarp ve dağlık alanlar, çayır ve meralar hesaba katılmaz. nüfus olarak da sadece tarımla uğraşan nüfus ele alınır. böylece km2’ye düşen çiftçi sayısı bulunur.

tarımsal yoğunluk tarım alanlarındaki gerçek durumu yansıttığı için daha güvenilir bir ölçüttür. bir ülkede nüfusun çoğunluğunun tarımla uğraşıp uğraşmadığını bilmemiz bize tarımsal alanda sıkışıklık olup olmadığını gösterir. ayrıca hayvancılıkla uğraşanların sayısın fazla olması nedeniyle bunların hesaba katılmaması insanın toprakla olan ilişkisini daha gerçekçi bir şekilde ortaya koyar.

türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu km2’ye 98 kişidir. bu büyük bir rakamdır. Çünkü aritmetik yoğunlukları bizden çok daha fazla olan ülkelerin tarımsal yoğunlukları daha düşüktür. Ülkemizdeki verim düşüklüğü de ele alınırsa tarım alanlarındaki sıkışıklık ve gelir azlığı daha rahat gözlenir. bu durum tarım alanlarının dar, tarımla uğraşan kişi sayısının fazla ve kırsal kesime yaşayan nüfusun sürekli artışından kaynaklanır.

tarımsal nüfus yoğunluğu yerşekillerine ve iklime göre farklılık göstrebilir. nitekim engebenin arttığı sahalarda tarımsal alan azalmaktadır. buna karşılık tarımsal nüfus yoğunluğu artmaktadır.
yurdumuzda doğu anadolu bölgesi, doğu karadeniz bölümü gibi yerler yoğun tarımsal nüfusa sahiptir.

tarımsal yoğunluk bazı noktalarda yetersiz kalmaktadır. Çünkü ekili-dikili alanların her tarafına nüfusun eşit dağıldığı varsayımına dayanır. oysa kıyı ovalarında nüfus yoğun, iç ovalarda daha seyrektir. ayrıca ekili-dikili alanların tamamı çok verimli değildir. verimlilik düşen yağış miktarı, makineleşme, gübreleme, sulama vb. bakımlardan değişmektedir.

• kuzey ve doğu anadolu’da tarımsal yoğunluklar yüksektir. nedenleri :
a. tarıma elverişli toprakların azdır.
b. tarımla uğraşanların sayısı fazladır.

• kocaeli ve hatay da tarımsal yoğunlukları fazla olan iki ildir. Çünkü bu illerde yaşayan nüfus zaten fazladır.
• İç anadolu, güneydoğu anadolu ve trakya’da tarımsal yoğunluklar düşüktür. Çünkü tarım alanları geniştir.
• akdeniz’in kalan kesimi ve güneydoğu anadolu’da tarımsal yoğunluklar türkiye ortalaması civarındadır.

(bkz: yoğunluk)
(bkz: nüfus yogunluğu)
(bkz: aritmetik nüfus yoğunluğu)
(bkz: fizyolojik nüfus yoğunluğu)
Alakalı olabilir!
- tarik papuccuoglu
- tarim toplumu
- tarim reformu genel mudurlugu
- tarihin saklanan yuzu
- tarik uregul

nedir.Net