tekvin
1. oluşturma, var etme, yaratış, yaratma.

ayrıca tevrat'un ilk bölümü.
bir ayeti şöyle demektedir:

"allah yeri, göğü, yıldızlan, bitkileri hayvanları yarattıktan sonra allah dedi: 'suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım! o yeryüzünde her şeye hâkim olsun.' ve allah insanı kendi suretinde yarattı ve onları erkek ve dişi olarak yarattı." (tekvin, bap 1:26)
2. (bkz: genesis)
3. islam'a göre allah'ın yaratma sıfatı
arapça kevn ile aynı köktendir**.
4. turgut uyar'ın ahd-i atik şiirinin ilk bölümü:

"ve öyle bir yaz geçirdik tanrının bahçesinde
bozuk paralarda sinemalarda gerçeklerde

uzak görüşlülüğüne inanıp suların her şeydi taze
yalnızlığımız değil

bomboş ellerimizde sonsuz düzenler
anlaşamadık erinçin ve karşı koymanın gerekçesinde

korkusuz belki ama umutsuz değil ve uykusuz
aklımız kendimizin yapacağı bir şeylerde

dünyanın bütün saatleri onikilerde

her şeylere bir başlangıçtık ve bir sonduk
ve kimbilirdi aşk nerde oteller nerde

biz bir acıydık acımız idi bütün fenerlerde
ve kimbilirdi aşk nerde oteller nerde

indik ve yorgun argın ve saygımız idi yok
boşalmış istanbulda gökte ve her yerde

dünyanın bütün saatleri onikilerde

bir nefesin bütün uykusu kendini yontu sanan bir taştı
yalnızlığımız değil

bütün çocuklar uyudular gelinler ere vardılar
sonra bir sabah ölmüş olduğumuzu okuduk gazetelerde

kimbilirdi aşk nerde oteller nerde

ah, büyük gök yoksulsun suyumuz bile değilsin
ve maviliğin ve karanlığın ve karşıtlığın nerde
ah yüzgöz olduğumuz sanki karımız deniz
ve karşımız ve arkamız ve her yerimiz

kimbilirdi aşk nerde oteller nerde"

(bkz: levililer)
Alakalı olabilir!
- tekvini
- tekvir
- tekvando
- tekvin etmek
- tekvir suresi

nedir.Net