tele
1. herhangi bir şeyin interaktif olduğunu ya da televizyon veya telefonla bir alakası olduğunu göstermek amacı ile kullanılan ön ek
2. tele kavramını moreno ortaya atmıştır. morenoya göre tele, iki insanın birbirlerinin iç dünyalarını, neler hissetklerini karşılıklı yaşamalarından ibarettir. empati tek yönlü, tele çift yönlüdür, empati telenin bir bileşenidir. empatide kişi, tek yönlü olarak karşısındakinin hissettiklerini, hisseder, ancak, tele de bu duygu akışı karşılıklıdır. aralarında tele ilişkisi bulunan iki insan, birbirleriyle karşılıklı empati kurabilir, bu iki insanın birbirlerini çektikleri de söylenebilir.
3. fender telecaster'in kısaca söyleniş şekli.
4. Çekçe, sırpça ve hırvatça'da "dana" anlamında kullanılan kelime.
Alakalı olabilir!
- telek
- telef
- teleri
- teleon
- teleny

nedir.Net