terramycin
1. antibakteriyel merhemdir.uçuklarda kullanılabilir, sarı renktedir, tadı kötüdür.
2. göz ve deri merhemi çeşitleri vardır. ikisi de sarı renklidir. ha farkı var mıdır? biliyorum ama onu da başkası yazsın. *
3. (bkz: kara merhem)
4. prospektüs şöyledir:

formülü:
terramycin deri merhemi özel bir vazelin sıvağı içinde süspansiyon halinde kristal oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin b sülfat içerir. merhemin beher gramı kristal oksitetrasiklin hidroklorür olarak 30 mg oksitetrasiklin ve 10000 ünite (1 mg standart polimiksin b'ye eşdeğer) polimiksin b içerir.

farmakolojik Özellikleri:
metabolizma ürünüdür. sudaki %1'lik çözeltisi asidiktir (ph yaklaşık 2.5). antimikrobik etkinliği ph 2'den daha asidik çözeltilerde etkilenir ve alkali hidroksitler tarafından hızla parçalanır. kristal oksitetrasiklin hidroklorür acı, kokusuz ve sarı renkte olup suda çözünür. suda oksitetrasiklin bazının serbestleşmesi nedeniyle bulanık bir çözelti oluşturur. polimiksin b sülfat beyaz, kokusuz ya da hafif kokulu, higroskopik bir tozdur. sudaki çözünürlüğü yüksek olup, %2'lik çözeltisinin ph'sı 5 ila 7'dir.

esas olarak bakteriyostatik olan oksitetrasiklinin antimikrobik etkinliğini protein sentezi inhibisyonu yolu ile gösterdiği düşünülmektedir. oksitetrasiklin geniş bir alanda gram negatif ve gram pozitif organizmalara etkilidir. tetrasiklin grubu ilaçların antimikrobik etki spektrumları birbirlerine yakındır ve aralarında çapraz direnç gelişmesi yaygındır. bacillus polymixa kaynaklı antibiyotikler grubundan olan polimiksin b sülfatın bakterisid etkisi vardır. bu etkisi yalnızca gram negatif organizmalara karşıdır. bu etkiyi, bakterinin hücre zarının yapısını değiştirerek yaptığı düşünülür. bunun sonucunda temel hücre içi elemanları hücre dışına sızmaktadır. pseudomonas aeruginosa'ya karşı özellikle etkilidir.

oksitetrasiklinin dermal uygulamasını takiben, sistemik emilimi olduğuna dair yayınlanmış bir bilgi yoktur. polimiksin b, sağlam veya soyulmuş deriye hissedilir derecede absorbe olmaz.

endikasyonları:
terramycin deri merhemi duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibi lokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların proflaksi ve lokal tedavisinde endikedir.
kontrendikasyonları
terramycin deri merhemi daha önce bileşimindeki ajanlara karşı aşırı hassasiyet göstermiş kişilerde kontrendikedir.

uyarılar Önlemler:
haricen kullanılır ve yalnız deriye tatbik edilmeye mahsustur. diğer antibiyotik preparatlarında da olduğu gibi, bu ilacın kullanılması mantarlar dahil, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. bu ihtimalden dolayı, hastanın sürekli gözlenmesi zorunludur. tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlardan ileri gelen yeni enfeksiyonlar ortaya çıkacak olursa, uygun önlemler alınmalıdır. cilt enfeksiyonunun ağır olması ya da sistemik enfeksiyona dönüşme eğilimi göstermesi durumunda terramycin deri merhemi tedavisi sistemik tedavi ile desteklenmelidir.

gebelikte kullanım: halen topikal tetrasiklinin, hamile kadınlarda kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur. hamile kadınlarda sistemik tetrasiklinlerin kullanımı, fetuste iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. buna rağmen topikal tetrasiklinler, gebelik boyunca sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.

emzirme döneminde kullanım: topikal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. tetrasiklinler, anne sütüne sistemik uygulamaları takiben geçmektedir. anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi veya ilacı kesmesi yönünden bir karar verilmelidir.

Çocuklarda kullanım: tetrasiklinlerin diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısı, bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocukluk dönemi) sistemik uygulaması, iskelet gelişiminde geriliğe yol açtığı kadar dişlerde de kalıcı renk değişimine sebep olabilir. diş minesi hipoplazisi de bildirilmiştir. her ne kadar topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle, bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin olduğu da düşünülmelidir.

yan etkiler advers etkiler
kişisel aşırı duyarlılığa bağlı kontakt dermatit dahil allerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmiştir. bu tür reaksiyonlar görülecek olursa oksitetrasiklin tedavisi kesilmelidir.

beklenmeyen bİr etkİ gÖrÜldÜĞÜnde doktorunuza baŞvurunuz.

kullanım Şekli ve dozu
terramycin deri merhemi lokal olarak uygulanmalıdır. doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde cilt özenli bir şekilde temizlendikten sonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta bölgeye günde en az 2-3 kez uygulanır. merhem hasta yüzey ile sürekli temas halinde bırakılmalıdır. tedavi süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaç günle birkaç hafta arasında değişebilir. tedavinin erken kesilmesi durumunda patojen organizmanın yeniden üremesi söz konusu olacağından tam şifa sağlanana kadar tedaviye devam edilmelidir.

doz aşımı:
oksitetrasiklinin topikal kullanımında, doz aşımına dair hiç bir vaka bildirilmemiştir.

saklama koşulları:
30°c'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ticari takdim Şekli ve ambalaj muhtevası:
terramycin deri merhemi 14.2 g'lık tüplerde satışa sunulmuştur.

piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj Şekilleri:
3.5 g'lık tüplerde terramycin göz merhemi formu da bulunur.

ruhsat sahibi:
pfizer ilaçları ltd.Şti. tarafından
pfizer inc.Şirketinin müsaadesiyle
80840 ortaköy/İstanbul'da imal edilmiştir.
tel: (0212) 260 22 10 - 258 30 10
ruhsat tarihi
dec 26 1958
ruhsat no
47/10
not

hekİme daniŞmadan kullanilmamalidir
Çocuklarin ulaŞamayacaklari yerlerde ve ambalajinda saklayiniz
reçete ile satılır.
*
(bir kısmını elle yazdım. sonra "deli miyim lan ben?" diye düşünüm, olmadığımı farkedince internetten buldum ve bir güzel copy-paste yaptım. elime sağlık)
5. (bkz: ben gay)
(bkz: lasonil)
6. göz merhemi formu an itibariyle 85 ykr olan minik mucize.
7. muhabbet kuşumuzun burnunda çıkan ve veterinerlerin verdiği hiç bir ilacın deva veremediği kronik devasa mantar sorununa bir kaç saat içinde çözüm olmuş sihirli merhemdir. onu da veteriner değil annem akıl etmiştir o ayrı. sayesinde hayvancık rahat nefes almaya başlamıştır.
Alakalı olabilir!
- terrapin
- terran
- terra naomi
- terry o quinn
- terry

nedir.Net