thomas kuhn
1. tam adı thomas samuel kuhn olan, 1922-1996 yılları arasında yaşayan amerikalı filozof ve bilim tarihçisi. harvard' da fizik eğitimi aldı. daha sonra 1956' ya değin bilim tarihi üzerine çalışmalarda bulundu. 1964' e kadar california üniversitesi, 1979' a kadar princeton üniversitesi ve 1991' e kadar da massachucetts teknoloji enstitüsünde bulundu. en önemli çalışması olan the structure of scientific revolutions' ı 1962' de bitirdi. normal bilim ve devrimci bilim üzerinde durdu. normal bilimin tek bir paradigmaya bağlı kalarak problemleri çözdüğünü iddia etti ve modern bilim teorisini eleştirdi. bu yüzden postmodern bilim teorisinin mihenk taşı sayılır. tezini özetlemek gerekirse; kuhn' a göre kurallar ve hatta bilim, paradigmalara göre şekillenir. birey hayatını bu paradigmalara göre şekillendirir. işte bu yüzden bilimin ilerleyiciliği ve devrimciliği engellenir. bilime sosyolojik açıklamada bulunması yönüyle büyük önem taşır fikirleri.
Alakalı olabilir!
- thomas jun
- thomas rubin
- thomas
- thomasino
- thomasina

nedir.Net