ticaret borsasi
1. *

ticaret borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım - satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

ticaret borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım - satımının, fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan, ticaret borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. bu özelliği ile ticaret borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır.*

Alakalı olabilir!
- ticaret odasi
- ticaret lisesi
- ticari taksi
- ticaret unvani
- ticaret sicili

nedir.Net