tortul
1. volkanik veya metamorfik kütlelerin dış kuvvetlerin etkisiyle aşınıp taşınması ve yeryüzünün çukur sahalarında (göl, deniz veya havza tabanları) birikmesi ve diajenez geçirmesi sonucunda oluşan kayalar.bu kayalar kökenlerine göre kırıntılı, organik ve kimyasal olmak üzere üçe ayrılırlar
2. denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde tortullaşma ve çökelmeler ile meydana gelen taşlardır. bu tabakalar genel olarak tabakalar halinde bulunurlar. İçlerinde fosiller bulunur. oluşumlarına göre 3 (üç) gruba ayrılır.
a) kimyasal tortul kayaçlar : suda kimyasal yollarla çökelmiş olan tortul kayaçlardır. Örn:karbondioksitli (co2) suların içinde erimiş halde bulunan kireç, bu gazın uçması ile çökelir. bu yolla meydana gelen kayalara traverten denir. pamukkale'deki travertenler bunlara en iyi örneklerdir. ayrıca kireç taşı (kalker), alçı taşı (jips) ve kaya tuzu da kimyasal tortul kayaçlara örnek olarak gösterilebilir.
b) fiziksel tortul kayaçlar : akarsuların, rüzgarların ve buzulların kayalardan kopardıkları parçacıkları çukur yerlerde biriktirmeleriyle oluşmuşlardır. Örn:kum taşı, kil taşı ve Çakıl taşı
c) organik tortul kayaçlar : bitki ve hayvan kalıntılarının deniz yada göç tabanlarında birikmesi ile oluşmuştur. Örn:taş kömürü, linyit, tebeşir ve mercan kayaları
Alakalı olabilir!
- tortu
- tortum
- tortue
- tortuga
- tortum golu

nedir.Net