ubermensch
1. insan maymun icin ne ise, ubermensch de insan icin odur diyerek aciklayabilecegimiz nietzsche terimi.
2. üstün insan manasına gelen almanca söz.
3. (bkz: mensch)
4. niçe nin ahlak felsefesinde yarattığı kavram. her şey yıkılmalıdır. toplumdaki insanlar sürü ve üstün olarak ayrılır. bir toplumda üstün insanlar ne kadar fazlaysa toplum o kadar ahlaklıdır der bizim pos bıyık.
5. ikinci dünya savaşı sırasında almanların pasaportlarında yazan kelime
6. nietzsche' nin übermensch' le kastettiği üstüninsan değil üstinsandır. über kelimesi üst,üzerinde anlamında kullanılır. nietzsche' nin erken ingilizce çevirilerinde übermensch superhuman -hatta ve hatta- superman (üstüninsan) kelimeleriyle karşılanmış, nietzsche'nin kastettiği şey kavrandıktan sonra yapılan çevirilerde ise overman (üstinsan) kavramıyla karşılanmıştır. bunun yanında, günümüzde almanya'da bile bu kavram çoğunlukla üstüninsan' ı anlatır. onu da büyük ölçüde nietzsche' nin gaddar, nazi sempatizanı ablasına borçluyuz! bu konudaki yanlış anlama o kadar vahimdir ki, heidegger bile "nietzsce'nin tanrı öldü sözü" başlıklı metninde bu kelimeyi yanlış yorumlamıştır.
7. http://www.centrebouddhisteparis.org/En_Anglais/Sangharakshita_en_anglais/Nietzsche_and_Superman/Superman_or_Overman/superman_or_overman.html
adresinden übermensch'in anlamı ve böyle buyurdu zerdüşt üzerine metinlere ulaşılabilir.
8. almancada "sch" ş diye okunduğundan übamenş diye telaffüz edilir. * (bkz: almanca telaffuz kuralları)
9. beestmensch
10. (bkz: uberjedi)
11. Üst insan... alman düşünürü nietzsche tarafından terimleştirilen deyim.

nietzsche, bu deyimi şöyle tanımlar: 'maymuna oranla insan neyse, insana oranla insan üstü de odur.' bir başka yapıtında da şöyle der: 'insanlık içinde, ortalama insandan başka, daha yüksek ve daha güçlü bir insan türünün gerçekleşmesi gerekir. bu düşüncemi ben insan üstü sözcüğüyle dile getiriyorum'. nietzscheye göre tanrı ölmüştür, insan artık yalnızdır ve kendi değerlerini kendisi yaratmak zorundadır. İnsan için gereken erdem, hıristiyanlığın acıma ve insan sevgisi gibi insanı sünepeleştiren erdemleri değil, güçlü olma erdemidir.
(bkz: friedrich wilhelm nietzsche)


12. (bkz: insan üstü)
(bkz: aşmış)
13. başka birini kendi terimlerinle tanımlamanın en güzel örneği *. toplumsal hayatta ciddi bir ayrımcılığı ve dolayısıyla hasıl olacak sorunları ateşleyen terim.
14. supermen karakterinin yaratılmasında esin kaynağı düşünce.
Alakalı olabilir!
- uber alles
- uberseksuel
- uber
- uberjedi
- uberbong

nedir.Net