ulus devlet
1. vatandaşlık ve milliyetçilik kavramlarının önemli olduğu bağımsız siyasi oluşum. tek bir ulus, tek bir devlet içinde prensibi vardır. ancak artık yokolma, en azından kalıbını koruyamama eğlimindedirler. avrupa birliği gibi kuruluşlar ulus-devlet yapılarını korumaya çalışan ülkeleri zor durumda bırakmaktadır.
2. fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan, osmanlıyı yıkılışa hazırlayan, kapitalizmin baş düşmanı kavram.
3. halkı tek bir ulustan oluşan, kapitalizm'in feodalite'ye sığmaması yüzünden yarattığı ve bugünde de kendisine sığamadığı için yok etmeye çalıştığı devlet modeli.
4. modern siyasi koşullar altında, tam anlamıyla uygulanması mümkün olmayan devlet modeli. ayrıca tarihte de örneklerini gördüğümüz gibi, geniş coğrafyalı, çok uluslu monark devletlerin geleneksel olarak uyguladıkları devlet modelinden, böylesi bir sisteme geçiş hamleleri 19.yy ve sonrasındaki imparatorlukların çöküş dalgasını tetiklemiştir.
5. süleyman demirel'in pek güzel bir lafı vardı kulakları çınlasın: dünyada üçbin küsür dil konuşuluyor ancak yüz küsür devlet var. bu ne demek? bu demek ki artık her ulusun, her milletin, her kabilenin... devleti olacak diye bir şey yok.
6. 2. dünya savaşı'nda bu oluşumdan pek sıkıntı çeken avrupa'da neredeyse yasaklanacak kadar fobi haline gelmiştir.
7. sadece turkiye cumhuriyeti'nden ibaret degildir.
Alakalı olabilir!
- ulusal
- ulusa seslenis
- ulusal saat
- ulusal gelir
- ulus

nedir.Net