yaratilis
1. 1 . bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet.
2 . bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat.

(bkz: genesis)
(bkz: tekvin)
2. kitabı mukaddes (bkz: eski ahit)te giriş bölümüdür.
3. bir de yaradilis destanı vardır ki...
altaylardan verbitskiy'in derlediği bu destan özetle şöyledir:

yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. tanrı ülgen bu uçsuz bucaksız dünyada durmadan uçuyordu. göklerden gelen bir ses tanrı ülgen'e denizden çıkan taşı tutmasını söyledi. göğün emri ile oturacak yer bulan tanrı ülgen artık yaratma zamanı geldi diye düşünerek şöyle dedi: bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım bunun çaresi nedir, ne yolla yaratayımş su içinde yaşayan ak ana, su yüzünde göründü ve tanrı ülgen'e şöyle dedi: yaratmak istiyorsan ülgen, yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren: de ki hep, ' yaptım oldu ' başka bir şey söyleme. hele yaratır iken, 'yaptım olmadı' deme. ak ana bunları söyledi ve kayboldu. tanrı ülgen'in kulağından bu buyruk hiç gitmedi. insana da bu öğüdü iletmekten bıkmadı: ' dinleyin ey insanlar, varı yok demeyin. varlığa yok deyip de, yok olup dagitmeyiniz.' tanrı ülgen yere bakarak: ' yaratılsın yer! ' göğe bakarak 'yaratılsın gök! ' bu buyruklar verilince yer ve gök yaratılmış. tanrı ülgen çok büyük üç balık yaratmış ve dünya bu balıkların üzerine konmuş. böylece dünya gezer olmamış bir yerde sabit olmuş.tanrı ülgen balıkların kımıldadıklarında dünyaya su kaplamasın diye mandı şire'ye balıkları denetleme görevi vermiş. tanrı ülgen, dünyayı yarattıktan sonra tepesi aya güneşe değen etekleri dünyaya değmeğen büyük altın dağın başına geçip oturmuş.dünya altı günde yaratılmışdı, yedinci günde ise tanrı ülgen uyumuş kalmışdı. uyandığında neler yarattım diye baktı: ayla güneşden başka fazladan dokuz dünya birer cehennem ile bir de yer yaratmıştı. günlerden bir gün tanrı ülgen denizde yüzen bir toprak parçacığı üzerinde bir parça kil gördü' insanoğlu bu olsun, insana olsun baba.' dedi ve toprak üstündeki kil birden insan oldu. tanrı ülgen bu ilk insana 'erlik' adını verdi ve onu kardeşi kabul etti. ancak erlik'in yüreği kıskançlık ve hırsla doluydu. tanrı ülgen gibi güçlü ve yaratıcı olmadığı için öfkelendi. tanrı ülgen, kemikleri kamıştan, etleri topraktan yedi insan yarattı. erlik'in yarattığı dünyaya zarar vereceğini düşünerek insanı korumak üzere mandışire adlı bir kahraman yarattıktan sonra yedi insanın kulaklarından üfleyerek can, burunlarından üfleyerek başlarına akıl verdi.tanrı ülgen insanları idare etmek üzeremay tere'yi yarattı ve onu insanoğlunun başına han yaptı.
4. (bkz: fıtrat)
5. İncil'den:

yaradılış 1:

1 başlangıçta tanrı göğü ve yeri yarattı.
2 yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.
3 tanrı, ‹‹işık olsun›› diye buyurdu ve ışık oldu.
4 tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı.
5 işığa ‹‹gündüz››, karanlığa ‹‹gece›› adını verdi. akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
6 tanrı, ‹‹suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın›› diye buyurdu.
7 ve öyle oldu. tanrı gökkubbeyi yarattı. kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı.
8 kubbeye ‹‹gök›› adını verdi. akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
9 tanrı, ‹‹göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün›› diye buyurdu ve öyle oldu.
10 kuru alana ‹‹kara››, toplanan sulara ‹‹deniz›› adını verdi. tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
11 tanrı, ‹‹yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin›› diye buyurdu ve öyle oldu.
12 yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
13 akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
14-15 tanrı şöyle buyurdu: ‹‹gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.›› ve öyle oldu. 16 tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı.
17-18 yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
19 akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
20 tanrı, ‹‹sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun›› diye buyurdu.
21 tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. bunun iyi olduğunu gördü.
22 tanrı, ‹‹verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın›› diyerek onları kutsadı.
23 akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
24 tanrı, ‹‹yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen1 türetsin›› diye buyurdu. ve öyle oldu.
25 tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. bunun iyi olduğunu gördü. kara hayvanlarını da kapsıyor.
26 tanrı, ‹‹İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım›› dedi, ‹‹denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.››
27 tanrı insanı kendi suretinde yarattı. böylece insan tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.
28 onları kutsayarak, ‹‹verimli olun, çoğalın›› dedi, ‹‹yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.
29 İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. bunlar size yiyecek olacak.
30 yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.›› ve öyle oldu.
31 tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
6. tıynet
Alakalı olabilir!
- yaradilis
- yaratici
- yaraticilik
- yarati
- yarali

nedir.Net