yergi
1. bir kisi/nesne/tutumun begenilmedigini belirtir
2. bir kişiyi, toplumu, nesneyi, yeri, inancı, gidişi ve bunların eksik, biçimsiz yanlarını ele alarak, acı, alaycı bir dille anlatan yazı, söz ya da koşuk türüdür.

didaktik şiirin bir türü olan sözcüğün arapça karşılığı hicivdir ve divan edebiyatında bu adla anılır. batı edebiyatında yerginin karşılığı olarak satir (fransızca) kullanılır. halk edebiyatında ise yergi yerine taşlama sözcüğü kullanılır. yergi koşuk biçiminde yazılmışsa taşlama adını alır.

taşlama örneği:

rahat görmedim ki kalemim yaza,
umutlar beslerim bahara yaza,
dört okuldan diplomalı yobaza,
Çatmasam bir türlü çatsam bir türlü.
eylemi
3. olumsuz eleştiri.
4. bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir. *
Alakalı olabilir!
- yergici

nedir.Net