zebur
1. musevi, hristiyan ve islam inanislarinda peygamber davut'a allah tarafindan gonderildigine inanilan ilk kutsal kitap.
2. allah tarafından hz davud'a gönderilen mezmurlar ve mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap.
(bkz: yeni ahit)
(bkz: eski ahit)
3. eski ya da yeni ahit değildir.zebur ilk kutsal kitaptır ve davut peygamber'e inmiştir.ondan sonra tevrat gelmiştir ve musa peygamber'e inmiştir.tevrat eski ahit'tir.daha sonra incil gelmiştir ki isa peygambere'e indirilmiştir.incil de yeni ahit'tir.incil ve tevrat'ın birleşimi kitab-ı mukaddes olarak geçer.en son inen kitap da muhammed peygamber'e inen kuran'dır.
4. zebur, tevrat'tan sonra hz. süleyman'ın babası olan hz.davut'a inmiştir. ilk kutsal kitap değildir.
zebur:
dört büyük kitabdan biri. dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.
allahü teâlâ kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
dâvûd'a (aleyhisselâm) zebûr'u verdiğimiz gibi, (habîbim) şüphesiz sana da vahy ettik. (nisâ sûresi: 163)
tevrât'tan sonra zebûr'da da yazmışızdır ki, arza (cennet'e ancak) sâlih kullarım mîrâsçı olur. (enbiyâ sûresi: 105)
allahü teâlânın peygamberleri vâsıtasıyla kullarına gönderdiği dört büyük kitabdan biri olan zebûr, manzûm (şiir hâlinde) olup, İbrânî dili üzere idi. tevrât'tan sonra indirilmiştir. vâz ve nasîhat şeklinde olup, tevrât'ı kuvvetlendirir ve açıklar. z ebûr, tevrât'ın hükmünü nesh etmemiş (kaldırmamış)tır. İçinde haram ve helâle dâir hükümler yoktur. (ahmed nişâpûrî)
allahü teâlâ dâvûd aleyhisselâma güzel ve gür bir ses ihsân etmişti. o, zebûr'u okurken bütün vahşî hayvanlar boyunlarını eğerek etrâfında toplanırlardı. pek yanık ve tatlı sesiyle zebûr'u okurken; insanlar, cinler, vahşî hayvanlar etrâfında halka ol ur, dinlerlerdi. zebûr'u dâvûd aleyhisselâmdan dinleyenler hayrân, şaşkın kalıp pekçok kimse kendinden geçip düşerdi. (kâdı beydâvî)
allahü teâlânın kitâbları vardır. kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüz dört kitabdır. yüzü küçük kitabdır. bunlara suhuf denir. dördü büyük kitabdır. tevrât mûsâ aleyhisselâma, zebûr dâvûd aleyhisselâma, İncîl Îsâ aleyhisselâma, kur'ân-ı kerîm bizim peyg amberimiz muhammed aleyhisselâma nâzil olmuştur. (kutbüddîn İznikî)
kaynak: dini sözlük by ahmet berk http://www.ahmetberk.cjb.net/
5. (bkz: zebun)
6. davut peygamber'e indirilen, kronolojik sıralamaya göre kutsal kitapların ikincisidir. 4 kitabın arasında en çok değişime uğrayan olduğu ve en son halinin bir çok saçmalıkla dolu olduğu söylenmektedir.
Alakalı olabilir!
- zebun
- zebunkus

nedir.Net